Adventný koncert

Adventný koncert ZUŠ sa uskutočnil 15.12.2019 v kostole B. Milosrdenstva KVP.  Vystúpili na ňom žiaci a pedagógovia ZUŠ.  Nesmiernu radosť v očiach obecenstva priniesli skladby interpretované žiakmi  aj pedagógmi. Standing ovation a neutíchajúci aplauz zo strany plného kostola ľudí prinieslo nadšenie do nastávajúcich sviatkov. Tento koncert uzavrel p. farár P. Sýkora, ktorý vysoko ocenil prácu pedagógov a žiakov.