Májový verejný koncert

Pozývame všetkých milovníkov hudby

na verejný koncert žiakov našej ZUŠ.