Májový koncert pre mamky

Máj, nie je len lásky čas ale aj mesiac, kedy majú sviatok všetky mamy. Naši mladí umelci venovali svoje skladby, maľby, tanec práve im, svojim milovaným mamičkám a babičkám.

Pekne pripravené skladby predniesli žiaci na klavíri, husliach, zobcovej flaute, gitare, bicích aj vo štvorručnej hre na klavíri za doprovodu bicích nástrojov. Vystúpila aj školská kapela. Spestrením koncertu bolo aj vystúpenie tanečného odboru v sólovom tanci aj v skupinovom zoskupení. Ďakujeme výtvarnému odboru za pomoc pri výzdobe. Nás, pedagogický zbor, tešila účasť rodičov na koncerte ako aj vrúcny potlesk mamičiek a babičiek. Tešíme sa na ďalší koncert, na ktorý vás znova srdečne pozývame. Fotky nájdete vo fotogalérii.

Spracovala: Bc. Renáta Tóthová, zástup.riad.