NAŠE TALENTY !

Naši mladí gitaristi predviedli čo sa naučili. Na školskej gitarovej súťaži, dňa 27.februára 2019, súťažili medzi sebou naši nádejní druháci, ktorí zahrali povinnú skladbu a skladbu podľa vlastného výberu. Všetci zúčastnení s patričnou dávkou entuziazmu zahrali svoje skladby a pozorná porota, zložená z p.uč. R. Nováka, p.uč. J. Kováča a p. zástupkyne R. Tóthovej sústredene počúvala a hodnotili ich výkony.

A…. dopadlo to takto:

V ZLATOM pásme sa umiestnili:

  1. Ouzká, R. Urban, J. Teplický a M. Harčarik.

V STRIEBORNOM pásme sa umiestnili:

  1. Becza, E. Rozkochová, M. Králik

 LAUREÁTKOU SÚŤAŽE SA STALA

 NATÁLIA OUZKÁ

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

Za vyhotovenie diplomov ďakujeme p.uč. Ľ. Benkovej a za fotografie p. uč. P. Gombíkovi.