Naši absolventi

Slávnostný koncert absolventov hudobného odboru a absolventskú výstavu výtvarného odboru si mali možnosť vypočuť  a zhliadnuť rodičia našich žiakov, dňa 12.júna 2019 v koncertnej sále ZUŠky. Na koncert prijali pozvanie aj p. farár P. Sýkora a p. kaplán p. J. Kocurko.

Slávnostný nástup absolventov na čele s p. zástupkyňou R. Tóthovou, p. kaplánom J. Kocurkom a predsedníčkou OZ pri ZUŠ p. Maričákovej sprevádzal klavírny koncert b mol od  P. I. Čajkovského .

Po úvodných príhovoroch vedenia nasledovalo predstavenie absolventov 4.r./ 1. časti a absolventov 4.r./2.časti. Každý z nich sa podpísal do školskej  kroniky a začal sa samotný koncert, ktorý bol pestrý a na tvárach rodičov bolo viditeľné dojatie. Po prednese skladieb sme si prezreli výstavu výtvarných prác a bubeníci Anton Dimitrov a Patrik Talárovič z triedy uč. P. Gombíka odpálili bubenícku show, po ktorej nasledoval nástup absolventov. Každý z nich bol obdarovaný krásnou ružou, spomienkovým listom a sladkosťou, výtvarníci štetcami. Radosť na tvárach žiakov z darčekov sa pozitívne odzrkadlila a celý koncert zožal veľký úspech.

Všetkým absolventom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Za podporu ďakujeme OZ pri ZUŠ ako aj vedeniu spojenej školy p. riaditeľke A. Bariovej.

Spracovala: Bc.R.Tóthová, zástup.riad.