Jarná výstava 2023

Stalo sa pekným zvykom skrášliť priestor pred školskou jedálňou. Tak sa šikovní výtvarníci našej ZUŠ mohli znovu prezentovať svojimi prácami na JARNEJ VÝSTAVE. Množstvo pestrofarebných aj originálnych diel svedčí o tom, že môžeme byť hrdý na našich žiakov a podporovať ich talent.

Výstava je sprístupnená od 17. mája.