Vyučovanie aj v karanténe.

Milí  rodičia,

pedagogický team Základnej umeleckej školy  sv. Košických mučeníkov ani cez vzniknutú situáciu nezaháľa a pracuje z domu.

Prosíme rodičov našich žiakov o možnosť nakontaktovať sa na nich elektronickou formou. Využívame sociálne siete skype, messenger, Viber, WhatsApp ako aj komunikáciu mailom. Sledujte aj našu webovú stránku a tiež aj facebook ZUŠ  sv. Košických mučeníkov.  Obe stránky pravidelne aktualizujeme.

Aj vyučujúci Hudobného odboru vyučujú cez sociálne siete.

Na mailových adresách sú zadávané učebné materiály ako aj domáce úlohy pre žiakov hudobného odboru  predmet Hudobná náuka:

Uč. Kudlová  – teoriacordacka@gmail.com  –  žiaci 1. 2. 3. 4./1. časti .

Uč. Kobulačíková  – lucia.teoriacordacka@gmail.com – žiaci 1.2.3.4./2.časti

Za porozumenie a spoluprácu vopred Ďakujeme,  želáme pevné zdravie lebo to je v tomto čase to najvzácnejšie, veríme, že sa čoskoro vidíme.

Myslí na Vás vedenie a kolektív zamestnancov ZUŠ.

spracovala: Bc. R. Tóthová