Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
Základná umelecká škola

Kontakt

Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov
Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice
Telefónne čísla: +421 55 787 34 klapka
klapky:
20 - riaditeľka školy, RNDr.Adriana Bariová
21 - sekretariát, ekonómka školy
  
Email: skola@sscorke.edu.sk
  riaditel.sskm@gmail.com
  
Pov. zástupca pre ZUŠ: Bc. Renáta Tóthová
Email: zastupca.zuskm@gmail.com
© Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov