Neprehliadnite

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia, pozývame Vás na zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov, ktorý bude v bude prebiehať v dňoch 2. až 4. septembra 2020 od 11:00 hod. do 17:00 hod v triedach ZUŠ. Zároveň bude prebiehať aj zápis na ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Slávne melódie

Čítaj viac

Absolventský koncert

Čítaj viac

Príjem nových žiakov

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že zápis talentovaných detí pre školský rok 2020/2021 prebehne elektronickou formou. Prijímať vieme iba záujemcov o zobcovú flautu, gitaru a výtvarný odbor. PRIHLÁŠKU na štúdium ...

Čítaj viac

Termín zápisu žiakov do ZUŠ

Vážení rodičia, na základe opatrení vydaných MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 sa talentové skúšky do Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov uskutočnia po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Talentové skúšky  budú prebiehať v dňoch pondelok a streda, dva týždne od ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Vernisáž z tvorby výtvarného odboru

27. 6. 2018 sa konala 1. koncoročná vernisáž všetkých žiakov výtvarného odboru. Súčasťou vernisáže bolo aj vyradenie absolventov 4. ročníka. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným. Pripájame aj promovideo pre tých, ktorí tam neboli 🙂 A nahliadnite aj do našej fotogalérie. Spracovala: ...

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, ...

Čítaj viac

Verejný koncert spojený s absolventským koncertom

13. júna 2018 sa konal v koncertnej sále ZUŠ sv. Košických mučeníkov verejný koncert spojený s absolventským koncertom 4. ročníka, 1.  časti ZŠ na ZUŠ. Fotografie z koncertu nájdete tu.

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká 2018

3. mája 2018 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž  “Banskoštiavnické kladivká 2018“, kde  našu školu reprezentovali  Terézia Anna Ducárová v II. kategórii  a Ester Stella Súčiková v I. kategórii z triedy uč. K. Vincejovej. Medzi 22 súťažiacimi v silnej konkurencii  sa Ester  umiestnila  v ...

Čítaj viac

Zlato a bronz pre našu ZUŠ

Dňa 10. 4. 2018 sa konala Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka v hre na klavír. Do tejto súťaže sme sa zapojili s dvoma našimi žiakmi, Martinom Lukáčom a Antonom Dimitrovom už po druhýkrát.

Čítaj viac

Projekt hudba, film, emócie

Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnil výnimočný koncert žiakov našej školy. Bližšie info nájdete na plagáte. Pozrite si, čo ste tam mohli vidieť a počuť :-)

Čítaj viac