Neprehliadnite

Festival malých komorných telies

Pozývame Vás na 2.ročník FESTIVALU malých komorných telies KOŠICE. Termín: 17.máj 2024 Vyhlasovateľ: ZUŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice Organizátor: OZ pri ZUŠ Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice Umelecký garant: Mgr. art. Igor Dohovič, PhD. Odborný garant: Mgr. Slávka ...

Čítaj viac

Školská gitarová súťaž Naše talenty

Dňa 22.2. 2024 sa v priestoroch našej koncertnej sály uskutočnila súťaž v hre na gitare pod názvom Naše talenty. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov našej ZUŠ, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách. 1.veková kategória: vek do 9 rokov 2. veková ...

Čítaj viac

Jesenná paleta

Výstava prác žiakov výtvarného odboru s názvom “JESENNÁ PALETA” je už tradične sprístupnená pred jedálňou našej školy, aby prezentovala talent našich žiakov. Výstava potrvá do adventu! Foto vystavených obrazov v článku. Pripravil: Jaroslav Forgáč

Čítaj viac

Výberové konanie – učiteľ – gitara, klavír

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Seminár hry na zobcovú flautu

Pozývame pedagógov a žiakov ZUŠ na Seminár hry na zobcovú flautu. Termín: 11.11.2023 o 9.00 h Seminár povedie Mgr. art. Katarína Dučai, Art.D. a uskutoční sa v priestoroch ZUŠ sv. Košických mučeníkov. Pre prihlásenie prosíme vyplniť PRIHLASKU a zaslať ju ...

Čítaj viac

Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Vernisáž z tvorby výtvarného odboru

27. 6. 2018 sa konala 1. koncoročná vernisáž všetkých žiakov výtvarného odboru. Súčasťou vernisáže bolo aj vyradenie absolventov 4. ročníka. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným. Pripájame aj promovideo pre tých, ktorí tam neboli 🙂 A nahliadnite aj do našej fotogalérie. Spracovala: ...

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, ...

Čítaj viac

Verejný koncert spojený s absolventským koncertom

13. júna 2018 sa konal v koncertnej sále ZUŠ sv. Košických mučeníkov verejný koncert spojený s absolventským koncertom 4. ročníka, 1.  časti ZŠ na ZUŠ. Fotografie z koncertu nájdete tu.

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká 2018

3. mája 2018 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž  “Banskoštiavnické kladivká 2018“, kde  našu školu reprezentovali  Terézia Anna Ducárová v II. kategórii  a Ester Stella Súčiková v I. kategórii z triedy uč. K. Vincejovej. Medzi 22 súťažiacimi v silnej konkurencii  sa Ester  umiestnila  v ...

Čítaj viac

Zlato a bronz pre našu ZUŠ

Dňa 10. 4. 2018 sa konala Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka v hre na klavír. Do tejto súťaže sme sa zapojili s dvoma našimi žiakmi, Martinom Lukáčom a Antonom Dimitrovom už po druhýkrát.

Čítaj viac

Projekt hudba, film, emócie

Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnil výnimočný koncert žiakov našej školy. Bližšie info nájdete na plagáte. Pozrite si, čo ste tam mohli vidieť a počuť :-)

Čítaj viac