Neprehliadnite

Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové ...

Čítaj viac

Verejný koncert

Srdečne pozývame na verejný koncert, ktorý sa usutoční dňa 13.júna 2024 o 16.30 v koncertnj sále ZUŠ.  

Čítaj viac

Vernisáž absolventov

Milí priatelia, pozývame Vás na Vernisáž absolventov výtvarného odboru, ktorá sa uskutoční dňa 11.6.2024, utorok, Jegorovovo nám. 5, sídl. Dargovských hrdinov (Furča).

Čítaj viac

Zápis do ZUŠ pre šk. rok 2024/2025

Zápis talentovaných žiakov pre školský rok 2024/2025 · Hudobný odbor (husle, violončelo, klavír, flauta, gitara, cimbal, bicie, spev) · Výtvarný odbor Pobočka KVP – 29. 5. – streda a 30. 5. – štvrtok od 14:00 – Koncertná sála ZUŠ Pobočka ...

Čítaj viac

Náš úspech na FMKT

Dňa 17.mája 2024 nás žiačky z triedy pani uč. Slávky Pacholskej reprezentovali na 2.ročníku celoslovenského Festivalu malých komorných telies Košice, ktorý organizuje naša škola. Vo veľkej konkurencii získali: MINI TRIO v zložení – Júlia Olexová, Alžbeta Jakabčinová a Kristína Dolná ...

Čítaj viac

Popradské klavírne pódium

Dňa 25.4.2024 sa žiak 1.ročníka našej ZUŠ Jakub Szoták so svojou pani učiteľkou PhDr. Katarínou Grac, PhD. zúčastnili 1.ročníka klavírnej súťažnej prehliadky Popradské klavírne pódium. Jakub sa umiestnil v striebornom pásme vo svojej kategórii. Gratulujeme! Spracovala: Katarína Grac Foto: autor ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Vernisáž z tvorby výtvarného odboru

27. 6. 2018 sa konala 1. koncoročná vernisáž všetkých žiakov výtvarného odboru. Súčasťou vernisáže bolo aj vyradenie absolventov 4. ročníka. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným. Pripájame aj promovideo pre tých, ktorí tam neboli 🙂 A nahliadnite aj do našej fotogalérie. Spracovala: ...

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, ...

Čítaj viac

Verejný koncert spojený s absolventským koncertom

13. júna 2018 sa konal v koncertnej sále ZUŠ sv. Košických mučeníkov verejný koncert spojený s absolventským koncertom 4. ročníka, 1.  časti ZŠ na ZUŠ. Fotografie z koncertu nájdete tu.

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká 2018

3. mája 2018 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž  “Banskoštiavnické kladivká 2018“, kde  našu školu reprezentovali  Terézia Anna Ducárová v II. kategórii  a Ester Stella Súčiková v I. kategórii z triedy uč. K. Vincejovej. Medzi 22 súťažiacimi v silnej konkurencii  sa Ester  umiestnila  v ...

Čítaj viac

Zlato a bronz pre našu ZUŠ

Dňa 10. 4. 2018 sa konala Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka v hre na klavír. Do tejto súťaže sme sa zapojili s dvoma našimi žiakmi, Martinom Lukáčom a Antonom Dimitrovom už po druhýkrát.

Čítaj viac

Projekt hudba, film, emócie

Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnil výnimočný koncert žiakov našej školy. Bližšie info nájdete na plagáte. Pozrite si, čo ste tam mohli vidieť a počuť :-)

Čítaj viac