Neprehliadnite

Sponzorstvo

POĎAKOVANIE Radi by sme sa aj touto formou poďakovali Bohu známej rodine za vianočný dar, darovaný Základnej umeleckej škole sv. Košických mučeníkov. Ide o zakúpenie klavírneho krídla Petrof v hodnote 4000 eur a jeho následné ladenie, ktoré sponzorovala p. M. Bujnovská, odborná ladička pre SR. V mene ZUŠ a pedagogického zboru veľmi ...

Čítaj viac

Vianočný koncert

Vianočný koncert bol spojený s tradičným projektom celej spojenej školy – Vianočná akadémia. Počas predvianočného popoludnia každá zložka školy predstavila svoj program. ZUŠ si v koncertnej sále pripravila vianočné skladby venované svojim blízkym. Posledným bodom koncertu bola Tichá noc, ktorú si všetci prítomní zaspievali spoločne a ktorá priniesla aj slzy ...

Čítaj viac

Adventný koncert

Adventný koncert ZUŠ sa uskutočnil 15.12.2019 v kostole B. Milosrdenstva KVP.  Vystúpili na ňom žiaci a pedagógovia ZUŠ.  Nesmiernu radosť v očiach obecenstva priniesli skladby interpretované žiakmi  aj pedagógmi. Standing ovation a neutíchajúci aplauz zo strany plného kostola ľudí prinieslo nadšenie do nastávajúcich sviatkov. Tento koncert uzavrel p. farár P. ...

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Vernisáž z tvorby výtvarného odboru

27. 6. 2018 sa konala 1. koncoročná vernisáž všetkých žiakov výtvarného odboru. Súčasťou vernisáže bolo aj vyradenie absolventov 4. ročníka. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným. Pripájame aj promovideo pre tých, ktorí tam neboli 🙂 A nahliadnite aj do našej fotogalérie. Spracovala: Mgr. Lucia Hromadová  

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, dlhoročná sólistka ŠD Košice, v súčasnosti pedagogička Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, ...

Čítaj viac

Verejný koncert spojený s absolventským koncertom

13. júna 2018 sa konal v koncertnej sále ZUŠ sv. Košických mučeníkov verejný koncert spojený s absolventským koncertom 4. ročníka, 1.  časti ZŠ na ZUŠ. Fotografie z koncertu nájdete tu.

Čítaj viac