Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
Základná umelecká škola

Aktuálne ...Dodatočné prijímacie skúšky 2017/2018

Milí rodičia a žiaci!

Dodatočné prijímacie skúšky budú prebiehať od 4.9.2017 do 8.9.2017 od 13.00 hod. do 17.00 hod. Ak sa chcete pripojiť k nám, príďte v týchto dňoch sa dodatočne zapísať k nám. Prijímame na Literárno dramatický odbor – herectvo, divadelníctvo, na hudobný odbor - hra zobcovej flaute, klavíri.

Vedenie ZUŠ
 

Rozdelenie detí v školskom roku 2017/2018

Rozdelenie detí do jednotlivých odborov v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.

Vedenie ZUŠ
 

Workshop v knižnici

21.júna 2017 naši výtvarníci spolu s ich vyučujúcou p.uč. Ľ. Benkovou sa zúčastnili workshopu vo verejnej knižnici J. Bocatia, zážitky sú nemierne bohaté a skúsenosti neocenitľné. Tešíme sa na ďalšiu skúsenosť.
Fotografie nájdete v našej tu.

Vedenie ZUŠ
 

Ocenenie najlepším žiakom v šk. roku 2016/2017

Pomocný biskup Marek Forgáč odovzdal ocenenia najlepším študentom základných a stredných škôl košickej arcidiecézy. Z našej školy boli ocenení:
Martin Lukáč a Anton Dimitrov zo Základnej umeleckej školy.
Martin Roháč, Michaela Mullerová a Barbora Šoltisová zo Základnej školy.
Gréta Hajduková, Peter Múdry a Šimon Mesarč z Gymnázia.
Všetci naši ocenení žiaci získali počas uplynulého školského roka významné umiestnenia na celoslovenských súťažiach, dosahovali vynikajúce študijné výsledky a boli morálnym príkladom pre ostatných žiakov. Blahoželáme!

Vedenie ZUŠ
 

Záverečný koncert absolventov a výstava prác v šk. roku 2016/2017

Dňa 14. júna 2017 nadišiel deň, kedy naši prví absolventi žiaci 4.ročníka prvého stupňa primárneho umeleckého vzdelávania sa mali možnosť verejne prezentovať v umeleckej atmosfére Múzeu Vojtecha Lofflera...

Viac info nájdete tu.
Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

Vedenie ZUŠ
 

Výchovný koncert pre MŠ

ZUŠKOLANDIA - 20. júna 2017 pedagógovia a žiaci našej základnej umeleckej školy pripravili výchovné koncerty pre najmladších žiačikov MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ. ZUŠKOLANDIU moderovali dvaja kamaráti ZUŠKO a UŠKO. Obecenstvo títo dvaja kamaráti zaujali vtipným dialógom o štúdiách, dianí, podujatiach, hudobných nástrojoch, ktoré sa vyučujú na hudobnej škole.  O hudobné vstupy sa postarali naši talentovaní muzikanti a o predstavenie jednotlivých hudobných nástrojov sa postarali žiaci z hudobnej teórie, ktorí básničkami o hudobných nástrojoch priblížili obecenstvu ich zvuk alebo tvar, niektoré nástroje sa prezentovali aj interaktívnou formou. Nás teší, že 160 žiakov z našej koncertnej sály odchádzalo povzbudených a spievajúcich cestou do svojich tried.
Videozáznam nájdete v našej fotogalérii.

Vedenie ZUŠ
 

Záverečný koncert v šk. roku 2016/2017

Záverečný koncert ZUŠ spojený so ZRPŠ sa konal 21. júna 2017, vystúpili na ňom najmladší žiaci ale aj najstarší žiaci našej školy. Koncert bol pestrý a pre niektorých žiakov aj prvý v živote. Zazneli skladbičky rôzneho štýlu, žiaci vystupovali sólo ale aj v komornom obsadení. Záver koncertu patril gitarovej kapele. Týmto sa koncertné podujatia pre tento školský rok ukončili a tešíme sa na ďalšie koncerty v novom školskom roku.

Vedenie ZUŠ
 

Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018

Milí rodičia, milé deti!
Pozývame Vás na prijímacie talentové skúšky. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na Vás!

Vedenie ZUŠ
 

Deň rodiny na sídlisku KVP

4.júna 2017 sa konali pri našej škole Dni rodiny a samozrejme nechýbali na nich ani žiaci našej ZUŠ, ktorých na túto akciu pripravili ich pedagógovia: J. Kováč, I. Kopeček uč: R. Tóthová, P. Gombík, R. Sorger, ktorý celý program aj moderoval . Po vystúpení Dorky nasledovalo bicistické sólo v podaní Antona Dimitrova k nemu sa pridala Katka Kováčová, ktorá spolu s Tonkom zahrali Rocking Chair Blues. Po aplause nasledovala skladba s vtipným názvom Bleší kan, kán, ktorú predniesol Tonko Dimitrov tentokrát na klavíri. Známu skladbu Entertainer - Scotta Joplina na klavíri zanietene zahral Dominik Vattai. Program Zušky obohatil aj Vladko Vacula, ktorý na bicích zahral zmes rytmov a na pódium sa k nemu pridala aj Zuškárska kapela zložená so žiakov: Vladimír Vacula - bicie Samuel Súč –gitara Pavol Pristáš –gitara Marek Verbič – gitara V ich podaní zazneli populárne skladby: Fast Car a Shape of you, ktorými zvýšili náladu obecenstva a odmenou bol potlesk divákov. Tu si môžete pozrieť video.

Vedenie ZUŠ
 

5. Ročník súťažnej prehliadky sláčikových nástrojoch

Na Veľkonočné sviatky sme sa síce tešili a chystali ale pred tým sme sa usilovne pripravovali aj na 5. Ročník súťažnej prehliadky sláčikových nástrojoch, ktorú vyhlásila ZUŠ Bernoláková v Košiciach na 12. apríla 2017. Našu ZUŠ zastupovali huslisti p. uč. S. Silvayovej: Kristínka Kolcúnová, Oliver Bugel, Hugo Pisko, Michal Telepjan a violončelistka pani učiteľky R. Tóthovej Lilianka Maričáková. Súperov bolo v našej kategórii bolo veľa ale naši žiaci sa statočne držali a predniesli naštudované skladby. Huslisti sa umiestnili v BRONZOVOM pásme a violončelistka Lilianka Maričáková sa umiestnila v ZLATOM pásme. Pre všetkých našich žiakov to bola ich prvá súťaž a svojim umiestnením potešili nielen seba a najbližších ale aj pani učiteľky, ktoré sa im venovali. Srdečne všetkým gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Foto nájdete tu.

Vedenie ZUŠ
 

17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na sólovom klavíri

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, úspešne ukončila v poradí už 17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na sólovom klavíri, v hre na husliach, v hre v komornom obsadení s klavírom a bez klavíra. Súťažný maratón prebieha v dňoch 6.4.-7.4.2017. Súťaže sa zúčastnilo nesmierne mnoho súťažiacich z celého Slovenska. V sólovej hre na klavíri v 2.kategórii súperilo navzájom 52 žiakov a ich naozaj veľmi hudobne vyspelé výkony hodnotila odborná porota v zložení: riaditeľov Konzervatórii v Bratislave a Akadémie Umenia v Banskej Bystrici: prof. MgA. Stanislav Hochel, Mgr. Martina Turská, Mgr.et Mgr.art. Peter Špilák, PhD. Naši žiaci Martin Lukáč, Anton Dimitrov, ktorí hru na klavíri študujú u p.uč. Bc. Renaty Tóthovej sa statočne držali a veľmi pekne predniesli naštudované skladby. Pre našu ZUŠku sv. Košických mučeníkov s veľkou radosťou si priniesli domov umiestnenie Martinko Lukáč - Bronzové pásmo a Anton Dimitrov v Strieborné pásmo. Radosť mali nielen chlapci ale aj ich pani učiteľka a rodičia, srdečne gratulujeme k umiestneniam a prajeme veľa ďalších úspechov!

Foto nájdete tu.

Vedenie ZUŠ
 

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia v dňoch 5.6. - 9.6.2017 v čase od 14:00 - 17:00 hod. v budove ZUŠ Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v triedach označené „Talentové skúšky.“

Podmienky prijatia do Základnej umeleckej školy nájdete tu.

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa. Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa najvhodnejšie.

Vedenie ZUŠ
 

Riaditeľské voľno

Oznamujeme, že dňa 19.4.2017 nebude fungovať prevádzka ZUŠ .

Vedenie ZUŠ
 

Absolventský koncert

So súhlasom rodičovského združenia, ktoré sa konalo 22.3.2017 prosíme rodičov, ktorých deti študujú v 4.ročníku ZUŠ, o úhradu sumy 7 EUR na zabezpečenie absolventského koncertu. Ďakujeme.

Vedenie ZUŠ
 

Výtvarná súťaž

Dňa 2.marca 2017 sa do našej ZUŠky dostala výsledkova listina z XXXII. ročníka okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej sa zúčastnili naši výtvarníci, pod odborným vedením ich p.učiteľky Ľudky Benkovej. Práce hodnotila odborná porota v zložení : PaedDr. Adriana Andrejková - ZUŠ Bernoláková, Mgr.art. Ivana Labancová – ZUŠ Bernoláková, Ivan Čepek – EP Popradská 86, Peter Kaňuk – EP Popradská 86.
Výtvarných prác v súťaži bolo nesmierne veľa preto si umiestnenia našich žiakov vážime o to viac. Tomáško Talarovič získal 1. miesto – súťažil za IV. kategóriu a Kristínka Pásztorová 3. miesto – súťažila za IV. Kategóriu. Ich umiestnenie veľmi potešilo samotnú pani učiteľku ako aj vedenie ZUŠ a týmto srdečne Gratulujeme ku krásným umiestneniam!
Foto nájdete tu.

Vedenie ZUŠ
 

Slovenský ornament majstra Kostelníčka

Dňa 22.3.2017 sa v priestoroch základnej školy uskutočnila Putovná výstava – Slovenský ornament. Žiaci našej zušky si pripravili koncert, ktorý otvoril túto vernisáž. Zazneli diela slovenských skladateľov, ľudové piesne, ktoré sa spievali hrali na rôznych hudobných nástrojoch. Foto z koncertu nájdete tu.
 

Udialo sa u nás ...LDO vystúpilo aj v Auparku

Naši žiaci obveselili tiež návštevníkov obchodného centra Aupark v sobotu 17.12.2016 vo veľkom mikulášskom programe.
 

Živý Betlehem na KVP

Špeciálny Živý Betlehem, v ktorom účinkovali takmer všetci naši žiaci LDO ste mohli vidieť 16.12. na našom domovskom sídlisku na otvorení Vianoc na KVP.
 

Živý Betlehem na Hlavnej

Počas adventných nedieľ starší žiaci z LDO hrali spolu s hercami z divadla Haliganda Živý Betlehem. Veríme, že sme všetkým na Hlavnej priniesli radosť a deťom úžasný zážitok.
 

Otvorenie Košických Vianoc na Hlavnej

Naše žiačky Emka Rybárová a Radka Neubertová otvárali Košické Vianoce na Hlavnej ulici spolu so svojim učiteľom Romanom Sorgerom, primátorom Košíc Richardom Rašim, riaditeľom US Steelu pánom Kiráľvargom a niekoľkotisícovým davom.
 

Mikulášska rozprávka na Jazere

Starší žiaci LDO sa zúčastnili otvárania Vianoc na Jazere, kde spolu s divadlom Haliganda zahrali Mikulášsku rozprávku. Vidieť ste nás mohli 14.12.2016.
 

Adventný koncert

Advent – čas očakávania radostného sviatku, kedy možno každý človek zatúži byť lepším a celkom prirodzene verí v dobro a lásku. V takomto duchu sa niesol aj náš Adventný koncert. Adventný koncert nasledoval dňa 12.12.2016 v kostole B. Milosrdenstva - KVP. Program koncertu s bohatým a žánrovo rozmanitým repertoárom naplnili naši žiaci hudobného odboru, literárno-dramatického odboru, pedagógov našej ZUŠ, ktorí sa predstavili v komornom zoskupení. Krásnym umeleckým zážitkom bolo aj vystúpenie našich hostí zo základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou Art Orchestra, ktorý okrem iných skladieb v repertoári má aj skladbu od J. Cacciniho Ave Máriu, sólo tu nádherne spievala p. Eunika Fetyková, ktorá bola prizvaným hosťom. Orchester dirigovala p. uč. Renata Tóthová. Na koncerte mimoriadne príjemne sa počúvalo trio profesionálov, menovite p. Tomáš Jamnický, ktorý hral na safofóne s našimi p. učiteľmi Jurajom Kováčom, hral na gitare a Ivanom Kopečkom, ktorý hral na pozaune. Všetci účinkujúci svojim vystúpením vytvorili príjemnú adventnú atmosféru, naše deti rozdávali radosť a lásku. My všetci účinkujúci sme odchádzali príjemne povzbudení potleskom od obecenstva, ktorý sa niesol našim kostolom. Foto z koncertu nájdete tu.
 

Vianočný koncert

Dňa 7.12.2016 sa uskutočnil Vianočný koncert, už od obeda sa zdobil vianočný stromček a koncertná sála. Pani učiteľka Ľ. Benková pripravila vianočnú výzdobu v interiéri koncertnej sály ale i v priestoroch ZUŠ . Všetko bolo pripravené a koncert sa mohol začať! Naši malí umelci rozozvučali koncertnú sálu nádhernými skladbami, vianočnými koledami. Vystupovali aj žiaci, ktorí študujú Suzukiho metódou pod vedením p.uč. S. Silvayovej ale súčasťou koncertu boli aj komorné obsadenia flautové pod vedením p.uč. Žofčina, uč. I. Kopečka, či gitarové pod vedením p. uč. J. Kováča. V závere koncertu odznelo i bicistické sólo, ktoré malo nesmierny úspech ako aj gitarová kapela. Zavŕšením koncertu bola koleda Tichá Noc, ktorú z prvu zahrali na gitare Dávid Sukop za doprovodu p. uč. Kováča a p.uč. Gurbaľa, ku ktorým sa pridala aj maličká sólistka, speváčka Olivka Lacková, úplný záver však patril našim všetkým deťom, ktoré spoločne ešte raz spolu s rodičmi zaspievali Tichú Noc. Zapálili sme sviečky, ktoré doplnili atmosféru Vianočného koncertu, neutíchajúci potlesk nás sprevádzal ešte dlho a zanechal v nás krásny umelecký zážitok. Foto nájdete tu.
 

Verejný koncer ZUŠ

Dňa 14.11.2016 sa na našej Zuške sa uskutočnil prvý Verejný koncert, na ktorom si rodičia a verejnosť mala možnosť vypočuť našich žiakov, ktorí sa pilne pripravovali na tento koncert. Žiaci hrali na hudobných nástrojoch, spievali, tancovali, maľovali obrazy, kreovali rôzne umelecké dielka. Prezentovali sa verejne, niektorí prvý krát v živote. Svoje drobné krôčiky k umeniu a k jeho pochopeniu, následnej radosti z potlesku, z úspechu a pochvaly, ktorú dostali ich motivovalo k ďalším vystúpeniam.
 

LDO v RTVS

Naše deti z LDO a traja hudobníci budú na obrazovkách RTVS. V októbri sa zúčastnili ako účinkujúci na koncerte Integrácia. V archíve si môžete vyhľadať záznam z 12.10.2016.
 
Archív


Súťažná prehliadka v hre na klavír

V Spišskej Novej Vsi sa dňa 19.4.2016 konal 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Našu Základnú umeleckú školu sv. Košických mučeníkov zastupovali žiaci, ktorí súťažili v I. kategórii, kde bolo 31 súťažiacich. Konkurencia bola mimoriadne silná. Vysoká účasť nám umožnila si vypočuť špičkové interpretácie skladieb na vysokej umeleckej úrovni. Výkony našich malých umelcov hodnotila erudovaná porota na čele s jej predsedkyňou prof. M. Draveckou, ktorá pôsobí na košickom konzervatóriu. Martina Lukáča na túto súťažnú prehliadku pripravila p. uč. R. Tóthová a umiestnil sa v zlatom pásme, Anton Dimitrov súťažil rovnako v I. kategórii a získal umiestnenie v striebornom pásme, jeho p. učiteľkou je rovnako R. Tóthová. Na súťažnú prehliadku sa pripravovala aj Janka Perháčová, ktorá získala strieborné pásmo za I. kategóriu a pripravil ju p. uč. V. Gurbaľ. Rovnako v I. kategórii súťažila Terezka Ducárová, ktorá pre našu ZUŠ si vybojovala bronzové pásmo, jej p. učiteľkou je J. Lipánová. Cesta domov bola veselá, keďže sme sa vracali spokojní a plní dojmov. Súťažiacim gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Foto z akcie nájdete tu.
-RT-
 

Vianočná akadémia

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave vianočnej akadémie, do ktorej sa zapojili všetky zložky našej školy - MŠ, ZŠ, GYM a ZUŠ. Foto z tejto skutočne krásnej a vydarenej akcie nájdete tu.
 

Naše odvážne deti

Od 21.6. - 13.7.2015 nás naše deti zo ZUŠ a gymnázia - Martin Vacula (8.A), Ema Rybárová (8.A), Barborka Šoltisová (6.A), Radka Štefančinová (8.A) a Miška Komarová (2.AG) reprezentovali na festivale Brave kids vo Wroclavi. Vydobili si rešpekt a veľké uznanie. Odohrali sme niekoľko predstavení vo Wroclavi a vo Waršave. Videli nás tiež tisícky ľudí v živom vysielaní poľskej televízie. Atmosféru podujatia si môžete priblížiť prostredníctvom fotogalérie na facebooku.
 

10. výročie založenia SŠKM

Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila 10. výročie svojho vzniku. Slávnosť sa začala sv. omšou v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. O 18.00 hod. sa začal slávnostný galavečer v Štátnom divadle. V programe sa predstavili bývalí i súčasní žiaci všetkých štyroch zložiek, učitelia i zamestnanci školy, a to všetko pod taktovkou neúnavného režiséra a pedagóga Romana Sorgera a jeho moderátorskej kolegyne Heleny Čižmárovej. Galavečer spestrili svojím vystúpením Katka Koščová, prvá slovenská superstar, tanečníci zo súboru Železiar, zbor sv. Cecílie, súrodenci Takáčovci, operný spevák Marián Lukáč, Peter Siegfried, Lukáš Žofčin a ďalší hostia. Slávnostná recepcia, ktorú usporiadali študenti nášho gymnázia pod vedením pani Miroslavy Maťašovej, umocnila príjemný zážitok z celého večera. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, moderátorom, účinkujúcim, sponzorom i všetkým, vďaka ktorým sa tento večer stal nezabudnuteľným.
 • Pozrite si našu fotogalériu.
 •  
   

   

  Virtuálna prehliadka po ZUŠ

  Milí rodičia, naši súčasní aj budúci žiaci Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov!

  Pozývame Vás na virtuálnu prechádzku po chodbách a triedach ZUŠ. Naša fotogaléria Vás postupne prevedie triedami klavíra, spevu a dramatickej výchovy, gitary a bicích nástrojov i výtvarnej výchovy. Po chodbách si môžete pozrieť výsledky práce Vašich šikovných detí na výtvarnej výchove. Príjemné prezeranie :-) A tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku 2014/2015!
   

  © Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov