Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
Základná umelecká škola

Aktuálne ...OZNAM

So súhlasom Občianskeho združenia pri Základnej umeleckej škole a súhlasom vedenia školy p. riaditeľky RNDr. A.Bariovej oznamujeme, že sa koná zbierka pre Výtvarný odbor vo výške 12 EUR za 1. polrok a 12 EUR za 2. polrok v tomto školskom roku 2017/2018 dobrovoľný príspevok na nákup digitálneho klavíra. Príspevky môžete posielať na číslo účtu: SK760900 0000 0051 3783 3137. Za Vaše príspevky vopred ďakujeme!

Vedenie ZUŠ: Bc. R. Tóthová
 

Hudobná náuka v šk. roku 2017/2018

Milí rodičia a žiaci!

Rozpis hudobnej náuky pre jednotlivé ročníky nájdete tu.

Vedenie ZUŠ
 

Rozdelenie detí v školskom roku 2017/2018

Rozdelenie detí do jednotlivých odborov v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.

Vedenie ZUŠ

Udialo sa u nás


Prvý verejný koncert

Dňa 15. novembra 2017 sa koncertná sála ZUŠ zaplnila do posledného miesta a prvý verejný koncert v tomto školskom roku sa mohol začať. Pestrý koncert zaručili vystúpenia našich najmladších žiakov z prípravného ročníka a prvákov hudobnej náuky, ktorí zožali búrlivý potlesk a vystúpenia starších žiakov, ktorých výkony boli patrične odmenené. Video záznam z koncertu vás pozývame si pozrieť tu:

Vedenie ZUŠ
 

Vernisáž „Pre Vás, milí starí rodičia.“

V mesiaci október by sme viac než inokedy mali myslieť na našich starkých a starké. Základná škola pripravila slávnostné podujatie pri tejto príležitosti, na ktorej vystúpili aj naši žiaci z hudobného odboru a výtvarný odbor pripravil vernisáž pod názvom „Pre Vás, milí starí rodičia.“ Žiaci na svojej 1. výstave ZUŠ v tomto školskom roku namaľovali portréty svojich babičiek a dedkov. Veríme, že sme im aspoň na chvíľu vyčarili úsmev na tvári. Video nahrávku a fotky si môžete pozrieť tu: Link nájdete tu.

Vedenie ZUŠ
 

INTEGRÁCIA

Literárno dramatický odbor v spolupráci s hudobným odborom sa 27. októbra 2017 zúčastnili 9. Ročníka Národného Charitatívneho Koncertu "INTEGRÁCIA" v Poprade. Naši žiaci hudobného odboru a LDO ZUŠ sv. Košických mučeníkov sa už po druhýkrát zúčastnili na najväčšej charitatívnej akcie na Slovensku - na koncerte Integrácia v Poprade. Koncert už deväť rokov spája deti s rôznym telesným, duševným, sociálnym hendikepom so zdravými deťmi a tiež im dáva šancu stretnúť sa s ich idolmi zo sveta športu a kultúry. Naši traja fantastickí žiaci z gitarovej triedy p.uč. Juraja Kováča a bicistu p.uč. P. Gombíka: Paľko Pristáš, Samuel Súč - gitaristi a bubeník Vladko Vacula hrali spolu s Lukášom Adamcom a jeho hudobníkmi pred takmer 4 tisíc deťmi. Okrem nich sa na pódiu predstavili Kristína, Heidi Janku, Monika Bagárová, Stanislav Hložek, Ego, Majk Sppirit a ďalší. Koncert moderovala Katka Brychtová. V tomto roku sa režisér tohto koncertu, ktorý uvidíte aj na obrazovkách RTVS, náš pedagóg , Roman Sorger, rozhodol dať šancu moderovať deťom z rôznych škôl spolu s Katkou. A tak si naša žiačka Sofia Matejová mohla vyskúšať, aké to je stáť pred niekoľkotisícovým publikom. Program si budete môcť pozrieť vo vianočnom čase. Krátku nahrávku a fotky Vás pozývame si pozrieť do našej fotogalérie.
Link na video.

Vedenie ZUŠ
 

Výtvarný odbor 10.11.2017 – DOD na ŠUV KE

10.novembra 2017 p.uč. Ľudka Benková, zorganizovala pre svojich výtvarníkov návštevu Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach, na ktorej prebiehal Deň otvorených dverí spojený s workshopom, kde si prakticky mohli vyskúšať vyskúšať nové výtvarné techniky. Tento workshop navštívili žiaci 3.-5.roč. a cítili sa fantasticky. Svedčia o tom fotky, ktoré Vás pozývame si pozrieť do našej fotogalérie.

Vedenie ZUŠ
 
 
 

 

© Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov