Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
Základná umelecká škola
 
 

Milí rodičia, priatelia,

 
sme šťastní, že sa nám podarilo našu školu obohatiť o ďalší rozmer a to o kreatívne zázemie pre vaše deti.

2.septembra 2013 sme po prvýkrát otvorili Základnú umeleckú školu, na ktorú sa nám prihlásilo viac ako 80 detí. Otvorili sme tieto odbory: tanečný, literárno- dramatický a výtvarný. Pre Vaše deti je k dispozícii 10 učiteľov. Na hudobnom odbore sa deti učia hrať na gitare, spievať, hrať na klavír a bicie. Okrem klasickej výučby pre deti a ich rodičov pripravujeme workshopy, stretnutia s umelcami, návštevy kultúrnych podujatí a vždy niekoľko noviniek vo vyučovacom procese. Deti už vystupovali nielen na Slovensku ale i v zahraničí, participujeme na rôznych, i zahraničných podujatiach.

Chodby a triedy našej umeleckej školy ponúkajú pestrú výstavu našich malých výtvarníkov a ich nápadov. Tešíme sa, že naša škola ožíva umením a kreativitou, ako sa jednotlivé zložky našej školy navzájom dopĺňajú , inšpirujú a spolu ladia.

Veríme, že prispejeme k tomu, že sa naša škola stane ešte atraktívnejšou.
 
 
 
 
 
 
 
 
© Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov